เงื่อนไขการคืนสินค้าและรับเงินคืน

เงื่อนไขการคืนสินค้า
และรับเงินคืน

เก็บใบเสร็จไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน
ในการขอคืนสินค้าและรับเงินคืน

จะขอคืนสินค้าได้ในกรณีสินค้า
ไม่ตรงรุ่น มีปัญหาของสินค้า
ไม่มีสินค้าเคลม ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน

รับคืนสินค้าภายใน 7 วัน
กรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือทางร้าน
ไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้