จานเฟือง บายศรี เดือยหมู TOYOTA VX80 8:39

Description

ดัง / หอน / รอบไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อย ทั้งจะเปลี่ยนเฟืองท้ายยกลูกก็จะแพงเกินไป ร้านห่อใหญ่อะไหล่ยนต์จึงได้มองเห็นถึงปัญหาจึงได้นำจานเฟืองเข้ามาจำหน่าย ลูกค้าจะได้รอบ ปัญหาดัง ปัญหาหอน ก็จะไม่กวนใจในราคาที่ถูก และร้านห่อใหญ่ยังกล้ารับประกันสินค้าถึง 6 เดือนเต็ม เพราะ มั่นใจในคุณภาพของสินค้าดัวยมาตรฐาน OEM

Brand

TOYOTA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “จานเฟือง บายศรี เดือยหมู TOYOTA VX80 8:39”

Your email address will not be published. Required fields are marked *